Sprendimai dėl nuobaudų

2021-07-22 Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo nutarimu Nr. 55, nemokumo administratoriui UAB „Adminova” už Nemokumo administratorių etikos kodekso 13.3.1 punkto nuostatų pažeidimą, skirta nuobauda – pastaba.