2021-02-05

Dėl 2021 m. nemokumo administratorių egzaminų

Nuo 2020 m. vasario 26 d. besitęsiantis koronaviruso SARS-CoV-2 sukeltos ligos COVID-19 pasaulinės pandemijos išplitimas Lietuvos teritorijoje ir toliau koreguoja Nemokumo administratorių rūmų veiklą, organizuojant nemokumo administratorių kvalifikacinius egzaminus. Ryšium su tuo informuojame, kad siekiant įgyvendinti LR JANĮ nuostatas (157 str. 4d.), NAR vykdys 2021 m. vasarį – kovą numatytus egzaminus.

Nariai, kurie iki šiol nėra gavę kvietimo laikyti egzaminus, apie sudarytą egzaminų laikymo grafiką bus informuoti 2021 m. kovo mėnesį.

Siekiant išvengti situacijos, kad nesusidarytų dideli laikančiųjų kiekiai metų pabaigoje ir NAR turėtų galimybę surengti egzaminų laikymą visiems norintiems, prašome atsiųsti prašymus iki 2021 m. vasario 28 d. Nepateikus prašymo, Rūmai negarantuos galimybės laikyti egzaminus iki 2021 m. pabaigos.