Strateginis 2020-2022 m. veiklos planas

Nemokumo administratorių rūmų strateginiame plane išdėstytos rūmų veiklos kryptys, perspektyvos, siektini tikslai ir priemonės tiems tikslams pasiekti.

Strateginio plano įgyvendinimas padės užtikrinti nemokumo procesų administravimo paslaugų sistemos vystymą Lietuvoje, pagerins Nemokumo administratorių rūmų ir jų kolegialių valdymo organų veiklos planavimą, organizavimą ir ryšių koordinavimą, sustiprins nemokumo administratorių profesinę savivaldą, užtikrins tinkama Nemokumo administratorių rūmų narių interesų atstovavimą valdžios, valdymo ir priežiūros institucijose bei visuomenėje, padės aktyviai dalyvauti teisiškai reglamentuojant nemokumo procesų administravimo paslaugų sistemą Lietuvoje, o taip pat padės vykdyti kitas Nemokumo administratorių rūmų funkcijas.