Sprendimai dėl nuobaudų

Nuo 2020 m. sausio 1 d. Nemokumo administratorių pažeidimų pagal Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 148 str. 2 d. nenustatyta, nuobaudų nemokumo administratoriams neskirta.