2020-04-08

Dėl JANĮ pakeitimų

2020-04-21 priimtas LR naujojo koronoviruso (COVID-19) sukeltų pasekmių poveikio LR Juridinių asmenų nemokumo įstatymo taikymui įstatymas Nr. XIII-2861.

Įstatymo projekto derinimo metu Nemokumo administratorių rūmų prezidiumas suformavo pasiūlymus, kurie buvo pristatyti 2020-04-07 tarpinstitucinio pasitarimo LR finansų ministerijoje metu. Rūmus atstovavo prezidiumo pirmininkas Giedrius Adomavičius ir narys Tadas Kelpšas.

Pasitarime buvo pristatyta NAR pozicija:

 1. Nemokumo administratorių rūmai (toliau – NAR) iš esmės sutinka su Vyriausybės rengiamu įstatymo projektu bei iniciatyva dėl vadovų atsakomybės moratoriumo paskelbimo už įmonių veiklos sutrikimus dėl COVID-19 poveikio, tačiau mano, kad siūlomos formuluotės įstatymo projektui gali sudaryti prielaidas įmonių vadovams neteisėtam piktnaudžiavimu susidariusia situacija bei esmingai sutrikdyti teismų darbą pasibaigus ekstremaliai situacijai ir karantinui nagrinėjant nemokumo bylas. NAR šiuo įstatymu siūlytų apsaugoti ne tik įmonių vadovus, bet ir sudarytų įmonėms galimybes apskritai išsaugoti jų gyvybingumą, todėl siūlo įstatymo projektą papildyti keliomis normomis, kurios savo esme padėtų atkurti ekonominę veiklą.
 2. NAR papildomai siūlo perkelti į nacionalinės teisės aktus 2020 m. kovo 19 d. Europos Komisijos komunikato „Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak“ 22-23 p. nuostatas, t. y. iki 2020-12-31 valstybės pagalba nelaikoma ir su Europos Komisija neturi būti derinama, jei valstybės parama dotacijų, mokestinių lengvatų, nuolaidų ir pan. įmonių restruktūrizavimo bylose neviršys 800000 eurų.
 3. NAR taip pat siūlo laikinus JANĮ 109 str. pakeitimus ir prašo perkelti atitinkamas nuostatas į poįstatyminius aktus suteikiančius atitinkamus įgaliojimus VMI, Sodrai ir Turto bankui.
 4. Siūlytina iki 2021-06-30 taikyti ilgesnį terminą numatytą JANĮ 114 str. 2 d. t. y. 9 mėn. vietoj šiuo metu esančio 3 mėn.
 5. NAR siūlo atitinkamuose įstatyminiuose aktuose numatyti, kad visos „Invega“ garantijų rūšys būtų suteikiamos ir restruktūrizuojamoms įmonėms.
 6. NAR siūlo JANĮ papildyti 102 str. 3 dalimi: „3. Teismas restruktūrizavimo plano rengimo ir įgyvendinimo laikotarpiui paskiria nemokumo administratorių šio Įstatymo 103 str. funkcijoms įgyvendinti.“
 7. NAR siūlo JANĮ pripažinti netekus galios JANĮ 103 str. 3 d.
 8. Šiais pasiūlymais nemokumo administratoriai taptų kvalifikuotais pagalbininkais teismams nagrinėjant prašymus dėl juridinių asmenų prašymų dėl apsaugos nuo kreditorių – teikdami ekspertinę išvadą / nuomonę.
 9. Siūlomi JANĮ pakeitimai be jokių išimčių sudaro galimybes ir tiems verslams, kurie nėra (tiesiogiai ar netiesiogiai) paveikti COVID-19 sudaro galimybę piktnaudžiauti JANĮ įstatymu suteiktomis „atostogomis“ tiek mokesčių mokėjimu, tiek kreditorių atžvilgiu. NAR nuomone, Vyriausybė turėtų siūlyti verslui imtis proaktyvių priemonių ir skatinti įmones kreiptis į teismą laiku, nesudarant galimybėms augti skoloms, piktnaudžiauti susidariusia situacija, išties sudėtingomis ekonominėmis sąlygomis verslui vykdyti.
 10. Kuo ankstesnis kreipimasis į teismą dėl nemokumo procesų iniciavimo ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pagal Civilinio proceso kodekso 144 str. 2 d. ir 145 str. nuostatas kartu su JANĮ nuostatomis iki pareiškiant ieškinį dėl nemokumo (restruktūrizavimo ar bankroto) bylos iškėlimo nemokumo administratoriaus paskyrimo, padės sustabdyti delspinigių, palūkanų ir kitokių baudinių sankcijų augimą. Verslui, patyrusiam neigiamų pasekmių dėl COVID-19 poveikio, sudarys galimybes tvirčiau derėtis dėl pagalbos priemonių. Teismas ankščiau galės taikyti reikiamas apsaugos priemones nuo kreditorių (ypač smulkių). Tuo pačiu pratęstinas laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo terminas ieškiniui dėl nemokumo pareikšti nuo 14 dienų iki 3 mėnesių po karantino pasibaigimo, nes NAR nuomone tik tuomet įmonės galės tinkamai įvertinti kurį procesą įmonė turės pasirinkti – restruktūrizavimo ar bankroto.
 11. NAR mano, jog nemokumo administratorių savalaikis įtraukimas į procesus leis teismams ir kreditoriams gauti objektyvią informaciją apie kiekvieną konkretų nemokumo procesą, sudrausmins tiek skolininkus, tiek kreditorius naudotis susidariusia padėtimi nesąžiningai.
 12. Rengiant pagalbos priemonių planą bus galima derinti su Vyriausybės rengiamomis pagalbos verslui priemonėmis ir konkretiems skolininkams ir kreditoriams suradus bendrus sprendimus – nemokumo procesus bus galima nutraukti bet kurioje bylų stadijoje.
 13. Siūlymas aktyviai naudotis JANĮ suteikiamomis naujomis galimybėmis sumažins neproporcingą civilinių bylų augimą dėl skolų priteisimo iš skolininkų ir leis išvengti teismų darbo krūvių destabilizavimo.
 14. Minėtina ir tai, kad kasmet Lietuvoje pradedamos 1500-2000 bankroto bylų, kurios nepatyrė COVID-19 neigiamo poveikio, todėl siūlymas suteikti įmonių vadovams „atsakomybės atostogas“ mūsų vertinimu nėra pakankama parinkta priemonė.