2023-01-19

NAR kreipėsi į Valstybinę duomenų inspekciją dėl teisės aktų įvertinimo

2023 m. sausio 13 d. Nemokumo administratorių rūmai (toliau - Rūmai) kreipėsi į Valsybinę duomenų inspekciją su prašymu įvertinti AVNT direktoriaus įsakymais „Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. V4-174 „Dėl duomenų apie juridinių asmenų nemokumo procesus teikimo ir skelbimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ ir „Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2019 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. V4-191 „Dėl duomenų apie fizinio asmens bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintų Duomenų apie juridinių asmenų nemokumo procesus teikimo ir skelbimo taisyklių nuostatas dalyje dėl informacijos apie kreditorius arba kitus asmenis turinčius teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose teikimą, ar reikalaujami duomenys ir jų apimtis nepatenka (atitinka) į Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir Reglamento (ES) 2016/679 ginamus objektus, kurių disponavimas, viešinimas yra griežtai reglamentuojamas.