2021-01-08

Nemokumo procesų administravimo kontroliniai klausimynai

2021-01-07 įvyko Nemokumo administratorių rūmų (toliau NAR) prezidiumo narių ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie LR Finansų ministerijos (toliau AVNT) darbuotojų nuotolinis pasitarimas dėl juridinio asmens bankroto proceso administravimo kontrolinio klausimyno, juridinio asmens restruktūrizavimo administravimo kontrolinio klausimyno ir fizinio asmens bankroto proceso administravimo kontrolinio klausimyno.

Dalyvavo NAR prezidiumo nariai: Giedrius Adomavičius, Gintaras Adamonis, Vytautas Česonis, Irena Janulionienė Žydrė Judickienė, Renata Kaladytė, Alvydas Mogenis, Virginija Šimkūnienė, Mindaugas Šmatavičius bei AVNT atstovai: direktoriaus pavaduotojas Jovaldas Černiauskas, nemokumo administravimo patikrinimų skyriaus vedėja Gintarė Kibildienė, nemokumo administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas Rytis Leskauskas.

Šiuos klausimynus paruošė nemokumo administratorių priežiūros institucija AVNT. Šios institucijos atstovė Gintarė Kibildienė nurodė, kad šių kontrolinių klausimynų paruošimo tikslas - metodinė pagalba visiems nemokumo administratoriams, ypač šios profesijos naujokams, taikant praktikoje nuo 2020-01-01 įsigaliojusio JANĮ nuostatas.

Ji pažymėjo, kad šie klausimynai buvo sudaryti vadovaujantis JANĮ nuostatomis, valstybės kontrolės rekomendacijomis ir jų tikslas ne bausti nemokumo administratorius už tam tikrų terminų, nurodytų klausimynuose neišlaikymą, o mokyti pačius nemokumo administratorius, o be to ir mokytis paties prižiūrėtojams. Juolab, kad šie klausimynai yra tvirtinami ir gali būti keičiami AVNT direktoriaus įsakymu.

Pasitarime pasisakę NAR prezidiumo nariai akcentavo, kad pateikti kontroliniai klausimynai – tai smulkmeniškas JANĮ nustatytų terminų tikrinimas. Šis klausimynas galėtų būti metodinė priemonė, rekomendacijos nemokumo administratoriams kokius darbus privalo atlikti nemokumo procedūrų metu. Atliekant patikrinimą pagal šį klausimyną tikrintojas nenustatys ir neatskleis bankroto ar restruktūrizavimo procedūrų tinkamo vykdymo esmės. Todėl AVNT buvo pasiūlyta bankroto ir restruktūrizavimo procedūrų tikrinimą susiskirstyti į tam tikrus etapus, kad patikrinimas įgytų tam tikrą struktūrą (pav. AVNT galėtų ir turėtų patikrinti ar nemokumo administratorius tinkamai perėmė dokumentus, ar dėjo pastangas kad įmonės vadovas tinkamai įvykdytų pareigą perduoti įmonės turtą ir dokumentus, ar patikrino sandorius, informavo apie tai kreditorių susirinkimą, patikrino ir pateikė teismui tvirtinti kreditorių finansinius reikalavimus, tinkamai įvykdė turto pardavimo procedūrą, atsiskaitė su kreditoriais įstatymų nustatyta tvarka ir kt).

AVNT atstovai pažymėjo, kad šie klausimynai buvo paruošti pagal JANĮ ką turi atlikti administratorius ir neturi galimybių jų „sustruktūrizuoti“ ir paprašė NAR atstovų pateikti savo pastabas pasiūlymus.

NAR kreipiasi į visus nemokumo administratorius ir prašo iki 2021-01-11 imtinai pateikti savo pastabas, pasiūlymus dėl šių klausimynų.

2021-01-12 posėdyje NAR prezidiumas svarstys šiuos klausimynus ir atsižvelgs į iš narių gautas pastabas ir pasiūlymus. Prašome narių aktyviai reikši savo pastabas ir pasiūlymus, jas teikti NAR administracijai iki 2021-01-12 d.