2021-07-02

Priminimas dėl prašymų laikyti kvalifikacinius išlyginamuosius egzaminus pateikimo

Prašome nemokumo administratorių, planuojančių laikyti kvalifikacinius išlyginamuosius egzaminus (dar nepateikusių prašymų), raštu iki 2021 m. liepos 31 d. informuoti Nemokumo administratorių rūmus – jei ketinate laikyti egzaminus, prašome atsiųsti prašymą, jei neketinate – prašome vis tiek el. paštu: info@nemokumorumai.lt informuoti rūmų administraciją.

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 157 str. 2 ir 4 d. nuostatas (Nemokumo administratorių rūmų nariai, turintys teisę teikti tik įmonių bankroto administravimo paslaugas pagal Įmonių bankroto įstatymą arba tik įmonių restruktūrizavimo paslaugas pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymą ir siekdami įgyti teisę administruoti nemokumo procesus, įsigaliojus šiam įstatymui turi išlaikyti kvalifikacinius egzaminus pagal išlyginamąją Nemokumo administratorių kvalifikacinių egzaminų programą. Nemokumo administratorių rūmų nariai, per 2 metus nuo 2020 m. sausio 1 d. neišlaikę kvalifikacinių egzaminų pagal išlyginamąją Nemokumo administratorių kvalifikacinių egzaminų programą, pašalinami iš Nemokumo administratorių rūmų narių), Nemokumo administratorių rūmai formuoja paskutines laikančiųjų išlyginamuosius kvalifikacinius egzaminus grupes.