Prezidiumo nariai

Giedrius Adomavičius

Prezidiumo pirmininkas

Gintaras Adomonis

Prezidiumo narys

Rimgaudas Balevičius

Prezidiumo narys

Vytautas Česonis

Prezidiumo narys

Žydrė Judickienė

Prezidiumo narė

Alvydas Mogenis

Prezidiumo narys

Lorena Paškūnaitė - Lickan

Prezidiumo narė

Virginija Šimkūnienė

Prezidiumo narė

Mindaugas Šmatavičius

Prezidiumo narys