Prezidiumo nariai

Giedrius Adomavičius

Prezidiumo pirmininkas

Gintaras Adomonis

Prezidiumo narys

Rimgaudas Balevičius

Prezidiumo narys

Vytautas Česonis

Prezidiumo narys

Irena Janulionienė

Prezidiumo narė

Žydrė Judickienė

Prezidiumo narė

Alvydas Mogenis

Prezidiumo narys

Lorena Paškūnaitė - Lickan

Prezidiumo narė

Virginija Šimkūnienė

Prezidiumo narė

Mindaugas Šmatavičius

Prezidiumo narys