2020-04-13

Sodros konsultacija dėl paraiškų Garantiniam fondui

Sodros konsultacija dėl paraiškų Garantiniam fondui pildymo tvarkos:

Atkreiptinas dėmesys, kad 2019 m. birželio 13 d. Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2227 9 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šis įstatymas taikomas, kai darbdavio bankroto byla iškelta arba bankroto procesas pradėtas ne teismo tvarka ar teismo nutartis atsisakyti iškelti nemokiam juridiniam asmeniui bankroto bylą ir siūlyti inicijuoti jo likvidavimą Juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva priimta po 2020 m. sausio 1 d. Kitais atvejais, kai darbdavio bankroto byla iškelta arba bankroto procesas pradėtas ne teismo tvarka iki 2019 m. gruodžio 31 d., išmokos iš Garantinio fondo bankrutuojančių darbdavių darbuotojams skiriamos pagal darbdavių administratorių pateiktas paraiškas, vadovaujantis iki 2019 m. gruodžio 31 d. galiojusios Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo redakcijos nustatyta tvarka.
Todėl nežiūrint į tai, kad darbuotojų (kreditorių) reikalavimai patvirtinti jau po 2020 m. sausio 1 d., nemokumo administratorius paraišką dėl išmokų iš Garantinio fondo bankrutuojančių darbdavių darbuotojams per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą turi pateikti visais atvejais, jeigu darbdavio bankroto byla iškelta (arba bankroto procesas pradėtas ne teismo tvarka) iki 2019 m. gruodžio 31 d.
Tais atvejais, kai po 2020 m. sausio 1 d. bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, nemokumo administratorius ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo kreditorių susirinkimo sprendimo dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo apskundimo termino pabaigos, jeigu kreditorių susirinkimo sprendimas nebuvo apskųstas, kreditorių susirinkimo sprendimo kopiją pateikia Garantinio fondo administratoriui. Kreditorių susirinkimo sprendimo dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo kopija teikiama Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriui per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą kaip prašymo (forma DPP, 02) priedas..