2020-09-02

2020 m. rugsėjo 4 d. Rūmų visuotinio narių susirinkimo papildyta darbotvarkė

Rūmų narių prašymu skelbiame papildytą visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę, kuri buvo išplatinta nariams 2020 m. rugpjūčio 25 d.

Taip pat primename, kad visuotinis Rūmų narių susirinkimas vyks 2020 m. rugsėjo 4 d. Vytautas Mineral SPA konferencijų erdvėje (Karalienės Barboros al. 4, Birštonas).

Vykdoma išankstinė dalyvių registracija el. paštu info@nemokumorumai.lt, todėl visus, ketinančius dalyvauti ir dar neužsiregistravusius, prašome tai padaryti kuo greičiau.

Susirinkimo pradžia 10:00 val.

Dalyvių registracija į susirinkimą vyks 9:00 – 10:00 val. (su savimi privaloma turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą).

Papildyta darbotvarkė:

1.Dėl visuotinio narių susirinkimo sekretoriaus rinkimo.

2.Dėl visuotinio narių susirinkimo balsų skaičiavimo komisijos rinkimo.

3.Dėl visuotinio narių susirinkimo pirmininko rinkimo.

4.Dėl visuotinio narių susirinkimo darbo reglamento patvirtinimo.

5.Dėl Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo metinės veiklos ataskaitos patvirtinimo.

6.Dėl revizijos komisijos veiklos ataskaitos.

7.Dėl Nemokumo administratorių rūmų finansinės ataskaitos patvirtinimo.

8.Dėl Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo pirmininko atšaukimo.

9.Dėl Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo narių atšaukimo.

10.Dėl nemokumo administratorių rūmų prezidiumo pirmininko išrinkimo.

11.Dėl Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo narių rinkimo.

12.Dėl Nemokumo administratorių rūmų narių ar asocijuotų narių narystės netekimo Nemokumo administratorių rūmuose tvarkos patvirtinimo.

13.Dėl techninių klaidų nemokumo administratorių etikos kodekse ištaisymo.

14.Dėl nemokumo administratorių elgesio kodekso papildymų ir pakeitimų patvirtinimo.

15.Dėl Nemokumo administratorių rūmų garbės nario vardo suteikimo.

16.Dėl Nemokumo administratorių rūmų programos patvirtinimo.

17.Dėl Nemokumo administratorių rūmų 2020/2021 metų biudžeto patvirtinimo.

18.Dėl Nemokumo administratorių rūmų nario, asocijuoto nario ir nemokumo administratoriaus padėjėjo nario mokesčio nustatymo ir patvirtinimo.

19.Dėl Nemokumo administratorių rūmų įstatų papildymo ir pakeitimo.

20.Dėl Revizijos komisijos darbo reglamento patvirtinimo.

21.Dėl Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo darbo reglamento papildymo.