2021-02-01

2021-01-29 įvyko NAR prezidiumo narių ir AVNT atstovų nuotolinis pasitarimas dėl nemokumo procesų informacinės sistemos (portalo) kūrimo

2021-01-29 įvyko Nemokumo administratorių rūmų (toliau NAR) prezidiumo narių ir Apskaitos, audito turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie LR Finansų ministerijos (toliau AVNT) atstovų nuotolinis pasitarimas dėl nemokumo procesų informacinės sistemos (portalo) kūrimo, įgyvendinant Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau JANĮ) 32 str. ir 33 str. reikalavimus.

Pasitarime nuotoliniu būdu dalyvavo NAR prezidiumo nariai: G. Adomavičius, G. Adamonis, V. Česonis, I. Janulionienė, Ž. Judickienė, R. Kaladytė, A. Mogenis, L. Paškūnaitė - Lickan, V. Šimkūnienė, M. Šmatavičius, bei AVNT atstovai : direktorius A. Linartas, vyresnioji patarėja S. Alunderienė, analizės skyriaus vedėjas T. Paulavičius, analizės skyriaus vyriausiosios specialistės V. Jūrienė ir O. Toliautienė, infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas T.Murnikas.

JANĮ 32 str. ir 33 str. nuostatos įpareigoja AVNT iki 2023-01-01 nepažeidžiant asmens duomenų apsaugos ir komercinės (gamybinės) paslapties apsaugos reikalavimų sukurti informacinį portalą, kurio duomenimis ir informacija galėtų naudotis teismai bei kreditorių susirinkimuose turintys teisę dalyvauti asmenys, įskaitant nemokumo administratorius ir kreditorius.

AVNT atstovai pažymėjo, kad šis kuriamas informacinis portalas nėra nemokumo procesų valdymo sistema. Kiekvienas nemokumo administratorius turi savo sistemą, o AVNT neapkraus nemokumo administratorių papildomu darbu.

Šis portalas bus dokumentų sistema, leidžianti dokumentus, duomenis, informaciją susisteminti pagal kiekvieną nemokumo bylą.

Informaciją į informacinį portalą sukels nemokumo bylos administratorius ir šia informacija galės naudotis nemokumo byloje patvirtinti kreditoriai . Vadovaujantis JANĮ 32 str. 3 d. informacija, kuri nurodyta 32 str. 2 d. (pav. pranešimai apie šaukiamus kreditorių susirinkimus, kreditorių susirinkimų sprendimai, bankroto proceso planas ir kt.) bus laikoma žinoma visiems tos bylos kreditoriams, nemokumo administratoriui nuo šios informacijos pateikimo informaciniame portale momento. Pažymėtina, kad pateikiamos informacijos forma nebus standartizuojama, nėra numatyta konkrečių formų. Administratorius privalės įkelti tik JANĮ nustatytą informaciją. AVNT nekontroliuos ar į kiekvieną nemokumo bylą bus savalaikiai pateikiama nustatyta informacija. Už tai bus atsakingas nemokumo administratorius.. Kreditoriai privalės patys sekti portale teikiamą informaciją ir laiku su ja susipažinti.

AVNT planuoja šį informacinį portalą integruoti su teismų sistema LITEKO.

NAR prezidiumo nariai pažymėjo, kad įdiegus šį informacinį portalą palengvės pats nemokumo proceso

organizavimas, taps efektyvesnis kreditorių informavimas, bet tuo pačiu būtina išspręsti ir problemas, kuriant šį nemokumo procesų informacinį portalą. Įsigaliojus bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (toliau BDAR) informacija turi būti nuasmeninta, dauguma kreditorių, buvusių juridinių asmenų, kuriems iškeltos nemokumo bylos, darbuotojų neturi elektroninių pašto dėžučių, nėra galimybės jiems operatyviai perduoti ir iš jų gauti reikalingos informacijos, reikia aiškintis kaip bus bendraujama su užsienio valstybių kreditoriais. Pagal JANĮ reikalavimus elektroninių laiškų gavėjai turi patvirtinti gavimą (pav. pranešimas apie šaukiamą pirmąjį kreditorių susirinkimą pateiktas elektroninėmis ryšių priemonėmis, turi būti patvirtintas, kad pranešimas gautas)., Niekur nėra numatyta prievolės kreditoriams užsiregistruoti į šį informacinį portalą., Nepaskyrus restruktūrizavimo byloje nemokumo administratoriaus restruktūrizuojamos įmonės vadovas neturi prievolės laikytis JANĮ reikalavimų nemokumo administratoriams, tuo pačiu ir dėl informacijos pateikimo apie restruktūrizuojamą įmonę per informacinį portalą.

Buvo iškelta ir daugiau klausimų, t. y. vyko diskusija ar reikėtų į informacinį portalą kelti visas teismų nutartis, sprendimus, tame tarpe ir skolų išieškojimo iš atskirų debitorių, ar apsiriboti tik teismų nutartimis,

sprendimais, susijusiais tiesiogiai su juridinio asmens nemokumo procesu, vyko diskusija dėl skelbimų apie turto pardavimo, kurio pardavimas neskelbiamas per e - varžytynes, patalpinimo galimybės informaciniame portale ir kt. Pasitarimas buvo naudingas abiems šalims, nutarta, kad tokie pasitarimai vyks reguliariai.