2021-04-14

Apklausa dėl nemokumo administratorių mokymų projekto iš ES skiriamų lėšų

Nemokumo administratorių rūmai kartu su Mykolo Romerio universitetu ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos rengia tarptautinę projektinę paraišką dėl mokymų, skirtų nemokumo administratoriams finansavimo iš Europos Sąjungos lėšų.

Iš ES lėšų būtų galima finansuoti mokymus apie ES teisės įgyvendinimą: ES nemokumo teisę, restruktūrizavimą ir su tuo susijusius klausimus, keistis patirtimi su užsienio kolegomis.

Nemokumo administratorių rūmų dalyvavimas projekte suteiks neabejotiną naudą nemokumo administratoriams keliant kvalifikaciją. Šiuo tikslu turi būti įvykdyta apklausa, siekiant nustatyti minėtų mokymų poreikį. Todėl maloniai prašome aktyviai dalyvauti ir atsakingai atsakyti į anketoje pateiktus klausimus.

Anketą rasite:

http://www.manoapklausa.lt/apklausa/1277937342/0/

Dėkojame už skirtą laiką!