2021-04-21

Dėl 2021 m. balandžio 29 d. nemokumo administratoriaus etikos ir veiklos organizavimo egzamino žodžiu

Nemokumo administratoriaus etikos ir veiklos organizavimo egzaminas vyks 2021 m. balandžio 29 d. nuo 9.00 val., Nemokumo administratorių rūmuose, Kęstučio g. 59, Vilnius.

Komisijos sudėtis:

  1. Paulė Svorobovičienė – Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento vyresnioji patarėja (Egzaminų komisijos pirmininkė).
  2. Vilma Kazlauskienė – Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Nemokumo administravimo patikrinimų skyriaus vyriausioji specialistė arba ją pavaduojanti narė - Tarnybos Nemokumo administravimo patikrinimų skyriaus vyriausioji specialistė Laura Klimanskienė (Aleknaitė).
  3. Stasys Poškus – Nemokumo administratorių rūmų narys.
  4. Kęstutis Stankus – Nemokumo administratorių rūmų narys.
  5. Jūratė Burtilienė - Teisingumo ministerijos Teisės sistemos grupės patarėja.