2020-08-27

Dėl balsavimo visuotiniame narių susirinkime pagal įgaliojimą

Gerbiami Rūmų nariai,

informuojame, kad vadovaujantis Nemokumo administratorių rūmų įstatų 10.6 punktu, narys, negalintis dalyvauti Nemokumo administratorių rūmų visuotiniame narių susirinkime, gali įgalioti kitą Nemokumo administratorių rūmų narį balsuoti už jį visais susirinkimo darbotvarkėje numatytais klausimais, išskyrus personalijų rinkimus.

Pažymime, kad įgaliojime turi būti aiškiai nurodyta, kaip įgaliotas asmuo turi balsuoti kiekvienu darbotvarkės klausimu.

Vienas Nemokumo administratorių rūmų narys negali būti įgaliotas atstovauti daugiau nei dviems Nemokumo administratorių rūmų nariams.