2020-09-25

Dėl duomenų teikimo per AVNIS

Primename, kad AVNIS neturi funkcionalumo, leidžiančio Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos darbuotojams patiems suvesti administratorių duomenų.

Nemokumo administratoriai duomenis apie nemokumo ar fizinių asmenų bankrotų procesus, taip pat duomenis apie apsidraudimą privalomuoju profesinės civilinės atsakomybės draudimu, apie nemokumo administratorių juridinių asmenų darbuotojus AVNT turi pateikti elektroniniu būdu per AVNIS sistemą. Kitaip pateikti duomenys nėra laikomi pateiktais tinkamai ir nevertinami automatizuotai vykdant juridinių asmenų bankroto administratorių atranką.

Išimtis taikoma tik nemokumo administratoriaus fizinio asmens veiklos formos pasirinkimui – duomenys turi būti pateikti laisvos formos raštu el. paštu info@avnt.lt. Atkreipiame dėmesį, kad apie pasirinktą veiklos formą nemokumo administratoriai turėjo informuoti AVNT iki 2020-07-01, tačiau iki šiol ne visi yra šią pareigą įvykdę.

AVNT teikiamų duoemnų teikimo tvarką reglamentuojantys teisės aktai:

1.Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo kontrolės aprašas (AVNT direktoriaus 2019-08-08 įsakymas Nr. V4-210 „Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus V4-248 „Dėl bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo kontrolės aprašo patvirtinimo“.

2.Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklės (AVNT direktoriaus 2019-07-29 įsakymas Nr. V4-190 „Dėl duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių, duomenų apie įmonės restruktūrizavimo procesą teikimo ir skelbimo taisyklių patvirtinimo“.

3.Duomenų apie fizinio asmens bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklės (AVNT direktoriaus 2019-07-29 įsakymas Nr. V4-191 „Dėl duomenų apie fizinio asmens bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių patvirtinimo.

Nurodytus teisės aktus galite rasti čia.