2022-01-24

Dėl įgaliotų asmenų priskyrimo administruojamoms įmonėms

Informuojame apie artimiausiu metu Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie LR finansų ministerijos planuojamą atlikti Nemokumo administratorių atrankos programos veikimo pakeitimą - bet kuris nemokumo administratorius, turintis bent vieną nemokumo procesą, nepriskirtą įgaliotam asmeniui, negalės dalyvauti atrankose. Atkreiptinas dėmesys, kad sutikimą-deklaraciją pateikti tokiu atveju nemokumo administratorius galės, tačiau jei atrankos vykdymo momentu, jis nebus priskyręs nemokumo proceso (-ų) įgaliotam (-iems) asmeniui (-ims), jis bus nereitinguojamas, t. y. faktiškai nedalyvaus atrankoje kaip neatitinkantis sąlygų.

Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą informaciją, siūlome peržiūrėti juridinių nemokumo administratorių administruojamus nemokumo procesus ir priskirti įgaliotus asmenis administruojamoms įmonėms, kurių įgalioti asmenys po 2021-12-31 buvo išbraukti iš nemokumo administratorių sąrašo.