2021-02-04

Dėl informacijos apie nuo 2021-01-01 sumažintą (perskaičiuotą) nemokumo administratorių darbo patirtį

Gautas papildytas atsakymas į 2021 m. sausio 21 d. Nemokumo administratorių rūmų siųstą užklausą AVNT dėl sumažintos/perskaičiuotos nemokumo administratorių darbo patirties nuo 2021-01-01:

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – AVNT), gavo Jūsų 2021-01-21 raštą Nr. SR-2021-033 (reg. Nr. D1-266) dėl nuo 2021-01-01 perskaičiuotų Nemokumo administratorių darbo patirties duomenų ir atsako į pateiktus klausimus.

Nemokumo administratorių atrankos kompiuterinė programa (toliau-Programa) sukurta pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1299 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimo Nr. 924 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymą“ pakeitimo“ patvirtintas Nemokumo administratorių atrankos taisykles (toliau – Taisyklės). Taisyklės, kaip nustatyta Juridinių asmenų nemokumo įstatyme, įsigaliojo 2021 m. sausio 1 d. 2021 m. sausio 4 d. pradėjo veikti nauja Programa, kurioje pasikeitė nemokumo administratoriaus veiklą apibūdinančių kriterijų reikšmių skaičiavimo algoritmas, kuris kai kuriems nemokumo administratoriams lėmė darbo patirties duomenų reikšmės sumažėjimą:

  • administratoriaus, pradėjusio ir baigusio administruoti įmonę, kurioje atrankinis dydis buvo lygus nuliui, darbo patirtis nebedidinama dvigubu įmonės sisteminiu dydžiu, atitinkančiu sąlyginių bankroto procesų skaičių;
  • kai administratorius atrenkamas įmonei, kurios bankrotas pripažintas tyčiniu, įmonės dydis nebedidinamas vienu dydžiu;
  • kai taikomas supaprastintas bankroto procesas, įmonės atrankinis dydis nustatomas nemažinant nustatyto įmonės dydžio vienu dydžiu;
  • ne teismo tvarka vykdomi bankroto procesai, kurie pradėti iki 2021 m. sausio 1 d. ir tebesitęsia įsigaliojus Taisyklėms, jiems pasibaigus bus įtraukiami skaičiuojant į nemokumo administratoriaus darbo patirties reikšmę. Programa darbo patirties nemokumo administratoriui neįskaičiuos tol, kol bankroto procesas nebus baigtas.

Nemokumo administratorių darbo patirties ir krūvio perskaičiavimas vyko dėl Taisyklių 12 punkto, 11.2 papunkčio bei Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 2019 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1299 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimo Nr. 924 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymą“ pakeitimo“ 6.3, 6.4 papunkčių taikymo.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad daugumos nemokumo administratorių grupės (96,04 %) išliko tokios pat, kaip buvo ir ankstesnėse taisyklėse.

Apie kitus pokyčius, susijusius su nemokumo Programos paleidimu AVNT informavo 2021-01-21 raštu Nr. (1.13Mr)D2-158.