2021-03-08

Vyriausybės posėdyje, vykusiame 2021-02-24, pritarta pateiktiems JANĮ pakeitimams

2021-02-24 įvyko Lietuvos Respublikos vyriausybės posėdis. kuriame buvo svarstomas klausimas "Dėl Juridinių asmenų nemokumo įstatymo Nr. XIII-2221 1, 2, 4, 6, 9, 10, 15, 17, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 40, 41, 42, 43, 62, 63, 64, 77, 94, 95, 103, 104, 110, 111, 114, 130 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 102-1, 102-2, 102-3, 111-1 straipsniais ir įstatymo priedo pakeitimo įstatymo, Fizinių asmenų bankroto įstatymo Nr. XI-2000 5, 6, 7, 8, 14, 21, 23, 25, 29, 30, 31 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo, Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 3, 6, 7 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo, Darbo kodekso 208 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Civilinio kodekso 2.66 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-20-2136(3) (20-10389(4)"

Vyriausybės posėdyje pritarta pateiktiems nurodytų įstatymų pakeitimams.

Prašome narių susipažinti su pasiūlytais įstatymų pakeitimais ir iki 2021-03-31 pateikti NAR pastabas ir pasiūlymus dėl šių įstatymų pakeitimų. Įstatymų pakeitimus galite rasti čia.

Visus su įstatymų pakeitimais susijusius dokumentus galite rast čia : https://lrv.lt/lt/posedziai/lietuvos-respublikos-vyriausybes-posedis-161