2021-10-21

Dėl klaidingos informacijos apie Nemokumo administratorių rūmų pakartotinį visuotinį narių susirinkimą, vyksiantį 2021 m. spalio 28 d.

Gerb. Nemokumo administratorių rūmų nariai,

Nemokumo administratorių rūmai atkreipia Jūsų dėmesį, kad nemokumo administratorių bendruomenei pateikta klaidinga informacija apie Nemokumo administratorių rūmų pakartotinį visuotinį narių susirinkimą, vyksiantį 2021 m. spalio 28 d.

Pažymime, kad pranešimą išplatino ir susirinkimą organizuoja asmuo, neturintis Nemokumo administratorių rūmų visuotinio narių susirinkimo sušaukimo teisės.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad 2021 m. spalio 28 d. vyksiančiame susirinkime priimti sprendimai bus laikytini negaliojančiais.

Primename, kad Nemokumo administratorių rūmai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Juridinių asmenų nemokumo įstatymu, Asociacijų įstatymu, kiek Juridinių asmenų nemokumo įstatymas nenustato kitaip, kitais teisės aktais ir Nemokumo administratorių rūmų įstatais (Įstatų 1.2 punktas).

Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 146 straipsnio 7 dalies 1 punkte nustatyta, kad Nemokumo administratorių rūmų visuotinį narių susirinkimą šaukia ir organizuoja Nemokumo administratorių rūmų vadovas.

Asociacijų įstatymo 8 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad visuotinis narių susirinkimas šaukiamas asociacijos įstatuose nustatyta tvarka. Įstatų 19.8.1 punkte nustatyta, kad NAR vadovas šaukia ir organizuoja Nemokumo administratorių rūmų visuotinį narių susirinkimą. Nemokumo administratorių rūmų visuotinis narių susirinkimas šaukiamas vieną kartą per metus, bet ne vėliau kaip po keturių mėnesių pasibaigus finansiniams metams Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo nustatytu laiku. Neeilinis susirinkimas šaukiamas ne mažiau kaip vienos dešimtosios Nemokumo administratorių rūmų narių reikalavimu arba Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo sprendimu (Įstatų 10.1 p.).

2021 m. spalio 19 d. Nemokumo administratorių rūmai, vadovaujantis Nemokumo administratorių rūmų visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2021 m. rugsėjo 28 d., priimtu sprendimu ir Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo 2021-10-15 posėdžio nutarimu, išplatino Nemokumo administratorių rūmų nariams pranešimą apie 2021 m. gruodžio 9 d. šaukiamą Neeilinį Nemokumo administratorių rūmų visuotinį narių susirinkimą. Šis pranešimas nariams buvo išsiųstas el. paštu ir paskelbtas viešai Nemokumo administratorių rūmų interneto tinklalapyje.

NAR administracija