2021-09-24

Dėl kvalifikacijos kėlimo valandų nariams, dalyvaujantiems 2021-09-28 visuotiniame narių susirinkime

Informuojame, kad Nemokumo administratorių rūmų nariams, 2021 m. rugsėjo 28 d. dalyvaujantiems Nemokumo administratorių rūmų visuotiniame narių susirinkime, bus užskaitytos 4 akademinės kvalifikacijos kėlimo valandos.