2021-01-11

Dėl kvalifikacinių egzaminų

Informuojame, kad Nemokumo administratorių kvalifikacinius egzaminus, profesinio tinkamumo testą bei išlyginamuosius nemokumo administratorių kvalifikacinius egzaminus organizuoja ir vykdo Nemokumo administratorių rūmai.

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatyme (toliau – JANĮ) nustatyta, kad Nemokumo administratorių rūmų nariai, turintys teisę teikti tik įmonių bankroto administravimo paslaugas pagal Įmonių bankroto įstatymą arba tik įmonių restruktūrizavimo paslaugas pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymą ir siekdami įgyti teisę administruoti nemokumo procesus, įsigaliojus šiam įstatymui turi išlaikyti kvalifikacinius egzaminus pagal išlyginamąją Nemokumo administratorių kvalifikacinių egzaminų programą. Nemokumo administratorių rūmų nariai, per 2 metus nuo 2020 m. sausio 1 d. neišlaikę kvalifikacinių egzaminų pagal išlyginamąją Nemokumo administratorių kvalifikacinių egzaminų programą, pašalinami iš Nemokumo administratorių rūmų narių (JANĮ 157 str. 2 ir 4 d.).

JANĮ nustayta, kad Nemokumo administratorių kvalifikaciniai egzaminai, profesinio tinkamumo testas bei išlyginamieji nemokumo administratorių kvalifikaciniai egzaminai organizuojami ne rečiau kaip vieną kartą per kalendorinius metus. Fiziniams asmenims turi būti sudaryta galimybė laikyti kvalifikacinius egzaminus ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo dienos, kai susidaro ne mažesnis kaip 10 asmenų, ketinančių laikyti kvalifikacinius egzaminus, skaičius (JANĮ 122 str. 1 d.).

Kadangi nuo 2020 m. vasario 26 d. besitęsiantis koronaviruso SARS-CoV-2 sukeltos ligos COVID-19 pasaulinės pandemijos išplitimas Lietuvos teritorijoje ir toliau koreguoja Nemokumo administratorių rūmų veiklą organizuojant nemokumo administratorių kvalifikacinius egzaminus, todėl siekiant optimizuoti Nemokumo administratorių rūmų ir egzaminų komisijos darbo krūvį ir operatyviai reaguoti į ateityje pasikeitusią situaciją dėl COVID-19 pandemijos, kad būtų įgyvendintos JANĮ nuostatos, prašome Jūsų raštu iki 2021 m. sausio 31 d. informuoti Nemokumo administratorių rūmus apie kvalifikacinių egzaminų laikymą. Nemokumo administratorių rūmai, surinkę informaciją apie pageidaujančius laikyti egzaminus, sudarys grafikus ir informuos Jus apie preliminarią egzamino datą.