2020-10-19

Dėl nemokumo administratorių etikos kodekso laikymosi

Informuojame, kad nuo 2020 m. rugsėjo 4 d. įsigaliojo Nemokumo administratorių etikos kodekso nauja redakcija.

Primename, kad Nemokumo administratorių rūmai po 2019 m. rugsėjo 13 d. vykusio steigiamojo nemokumo administratorių susirinkimo, kuriame buvo patvirtintas Nemokumo administratorių elgesio kodeksas, kreipėsi į Nemokumo administratorių rūmų narius ir asocijuotus narius dėl Kodekso nuostatų laikymosi vykdant profesinę veiklą.

Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2020 m. rugsėjo 4 d. įsigaliojo Kodekso nauja redakcija, pakartotinai siūlome Nemokumo administratorių rūmų nariams, asocijuotiems nariams ir jų vadovams pasitikrinti ir įsivertinti ar vykdant profesinę veiklą nėra pažeidžiamos Nemokumo administratorių etikos kodekso nuostatos ir imtis neatidėliotinų veiksmų pažeidimams pašalinti, t.y. iki 2020 m. spalio 31 d. pašalinti galimus Nemokumo administratorių etikos kodekso pažeidimus.

Nepašalinus pažeidimų iki nurodyto termino, Nemokumo administratorių rūmų prezidiumas svarstys klausimus dėl drausmės bylų iškėlimo.