2021-03-09

Dėl nemokumo procesų administravimo kontrolinių klausimynų patvirtinimo

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. V1-86 „Dėl Nemokumo administratorių veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ patvirtinti Nemokumo administratorių veiklos patikrinimų klausimynai:

1. Juridinio asmens nemokumo (bankroto) proceso administravimo kontrolinį klausimyną;

2. Juridinio asmens nemokumo (restruktūrizavimo) proceso administravimo kontrolinį klausimyną;

3. Fizinio asmens bankroto proceso administravimo kontrolinį klausimyną.

Šiuos klausimynus galite rasti čia:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/574469507fed11eb9601893677bfd7d8