2021-05-03

Dėl neteisingo bazinio atlygio už bankroto proceso administravimą nustatymo

Vadovaujantis JANĮ 77 str. . Nemokumo administratoriaus atlygį sudaro bazinis atlygis už bankroto proceso administravimą, kintamasis atlygis už bankroto proceso administravimo rezultatus ir atlygis už ūkinės komercinės veiklos vykdymą, jeigu ji yra vykdoma. Bazinis atlygis už bankroto proceso administravimą yra atlygio nemokumo administratoriui dalis už visą bankroto proceso administravimo laikotarpį ir jo sumą nustato teismas, vadovaudamasis Vyriausybės patvirtintais atlygio už bankroto proceso administravimą dydžiais, nustatytais atsižvelgiant į šio įstatymo 34 straipsnio 4 dalies 1 punkte nurodytus juridinį asmenį apibūdinančius kriterijus.

Nemokumo administratorių rūmai gauna iš narių nusiskundimų, kad dažnu atveju teismai nustatydami administratoriui bazinį atlygį už bankroto proceso administravimą nesivadovauja Vyriausybės patvirtintais atlygio už bankroto proceso administravimą dydžiais, nustatytais atsižvelgiant į JANĮ 34 straipsnio 4 dalies 1 punkte nurodytus juridinį asmenį apibūdinančius kriterijus.

Siekiant surinkti objektyvią informaciją ir išsiaiškinti, ar teismai, nustatydami administratoriaus bazinį atlygį, sistemingai nesivadovauja Vyriausybės patvirtintais atlygio už bankroto proceso administravimą dydžiais ir JANĮ 34 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatytais juridinį asmenį apibūdinančiais kriterijais (ir dėl to neteisingai nustato administratoriaus bazinį atlygį), ar tai yra pavieniai atvejai, prašome administratorius pateikti NAR administracijai informaciją apie teismo neteisingai nustatytus ir patvirtintus administratoriaus bazinio atlygio dydžius.

Prašome pateikti paaiškinimą, dėl ko Jūsų nuomone nustatytas neteisingas bazinis atlygis ir tai patvirtinančius dokumentus.

Informaciją prašome atsiųsti iki 2021 m. gegužės 14 d., el. paštu: info@nemokumorumai.lt

Laiško temą prašome nurodyti <Dėl neteisingo atlygio>.