2021-09-02

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių reorganizavimo nuo 2021 m. liepos 1 d.

Informuojame, kad nuo 2021 m. liepos 1 d. buvo reorganizuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai:

VSDFV Alytaus ir Marijampolės skyriai prijungti prie VSDFV Kauno skyriaus,

VSDFV Šiaulių ir Utenos skyriai prijungti prie VSDFV Panevėžio skyriaus,

VSDFV Šilalės ir Mažeikių skyriai prijungti prie VSDFV Klaipėdos skyriaus.

Po reorganizavimo visos nurodytų reorganizuojamų VSDFV teritorinių skyrių teisės ir pareigos atitinkamai perėjo skyriams, prie kurių jie buvo prijungti.

Rekomenduojame administratoriams pasitikrinti ar neatsirado pagrindas pakeisti kreditorių bankroto byloje.

Susiję dokumentai, kuriuos galite rasti:

  1. 2020-11-11 LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1257 „Dėl sutikimo reorganizuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinius skyrius
  2. 2021-02-26 Įsakymas dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių reorganizavimo
  3. 2021-03-01 Įsakymas dėl tipinių Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių organizacinių valdymo struktūrų patvirtinimo