2021-02-09

Europos Sąjungos klausimynas dėl Nemokumo teisės skirtumų mažinimo

Europos Komisija iki 2021 m. kovo 26 d. vykdo viešąsias konsultacijas dėl naujos teisėkūros iniciatyvos nemokumo srityje. Šia iniciatyva siekiama mažinti nemokumo teisės skirtumus valstybėse narėse, kurie gali kliudyti Europos Sąjungos kapitalo rinkų sąjungos veikimui.

Viešųjų konsultacijų metu siekiama surinkti informaciją apie įmonių vadovų atsakomybę ir pareigas kilus nemokumo pavojui, nemokumo administratorių statusą ir pareigas, nemokaus skolininko turto nustatymą ir kitą informaciją.

Klausimynas skirtas visiems nemokumo teise suinteresuotiems asmenims: kreditoriams, skolininkams, nemokumo specialistams, teisėjams, verslo organizacijoms, valdžios institucijoms, akademinės visuomenės atstovams.

Daugiau informacijos apie viešąsias konsultacijas ir patį klausimyną galite rasti čia:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12592-Enhancing-the-convergence-of-insolvency-laws-/public-consultation