2019-09-13

Įsteigti Nemokumo administratorių rūmai

Steigiamajame susirinkime buvo pristatyti ir patvirtinti Nemokumo administratorių rūmų įstatai, Nemokumo administratorių elgesio kodeksas, Nemokumo administratorių garbės teismo nuostatai bei NAR nario mokesčio ir asocijuoto nario mokesčių dydžiai. Steigiamajame susirinkime taip pat buvo išrinkti Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo nariai ir pirmininkas, Nemokumo administratorių garbės teismo nariai, Nemokumo administratorių revizijos komisijos nariai.

Nemokumo administratorių prezidiumo pirmininku išrinktas Giedrius Adomavičius.

Nemokumo administratorių prezidiumo nariais išrinkti Vytautas Česonis, Gintaras Adamonis, Dalius Volskis, Renata Kaladytė, Tadas Kelpšas, Alvydas Mogenis, Aurimas Valaitis, Vėjūnas Klimas, Gabrielė Sabalė ir Tomas Malinauskas.

Nemokumo administratorių garbės teismo nariais išrinkti Mindaugas Krupavičius, Vytautas Kucevičius ir Sandra Skirbutytė.

Nemokumo administratorių revizijos komisijos nariais išrinkti Irena Stankevičienė, Romandas Sadeckas ir Romuald Pinkovski.

Juridinių asmenų registre rūmai įregistruoti 2019 m. spalio 25 d.