2020-03-26

Patvirtinta Garbės teismo sudėtis

2020-03-26 vykusiame NAR prezidiumo posėdyje patvirtinta galutinė nemokumo administratorių Garbės teismo sudėtis:

  • Vytautas Kucevičius;
  • Mindaugas Krupavičius;
  • Sandra Skirbutytė;
  • Lina Urbanavičienė (pavaduojantis narys – Augustas Zakarevičius);
  • Siuzana Ščerbina - Dalibagienė (pavaduojantis narys - Dalia Šidagienė).