2021-10-19

PRANEŠIMAS APIE NEMOKUMO ADMINISTRATORIŲ RŪMŲ NEEILINĮ VISUOTINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ IR DARBOTVARKĘ

Pranešame, kad vadovaujantis asociacijos „Nemokumo administratorių rūmai“ (įmonės kodas 305300442, buveinė Kęstučio g. 59-201, Vilnius) visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2021 m. rugsėjo 28 d., priimtu sprendimu ir prezidiumo posėdžio, įvykusio 2021 m. spalio 15 d., nutarimu yra šaukiamas Nemokumo administratorių rūmų neeilinis visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkimo data - 2021 m. gruodžio 9 d..

Susirinkimo vieta - Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO, adresas: Laisvės pr. 5, Vilnius.

Susirinkimo pradžia - 10:00 val.

2021 m. gruodžio 9 d. Nemokumo administratorių rūmų neeilinio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

 1. Dėl visuotinio narių susirinkimo sekretoriaus rinkimo;
 2. Dėl visuotinio narių susirinkimo balsų skaičiavimo komisijos rinkimo;
 3. Dėl visuotinio narių susirinkimo pirmininko rinkimo;
 4. Dėl visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės tvirtinimo;
 5. Dėl visuotinio narių susirinkimo darbo reglamento patvirtinimo;
 6. Dėl Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo pirmininko Giedriaus Adomavičiaus atšaukimo iš prezidiumo pirmininko pareigų;
 7. Dėl Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo nario Alvydo Mogenio atšaukimo iš prezidiumo nario pareigų;
 8. Dėl Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo nario Vytauto Česonio atšaukimo iš prezidiumo nario pareigų;
 9. Dėl Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo nario Renatos Kaladytės atšaukimo iš prezidiumo nario pareigų;
 10. Dėl Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo nario Tado Kelpšo atšaukimo iš prezidiumo nario pareigų;
 11. Dėl Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo nario Tomo Malinausko atšaukimo iš prezidiumo nario pareigų;
 12. Dėl Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo nario Vėjūno Klimo atšaukimo iš prezidiumo nario pareigų;
 13. Dėl Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo nario Aurimo Valaičio atšaukimo iš prezidiumo nario pareigų;
 14. Dėl Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo nario Gintaro Adomonio atšaukimo iš prezidiumo nario pareigų;
 15. Dėl Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo nario Daliaus Volskio atšaukimo iš prezidiumo nario pareigų;
 16. Dėl Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo nario Gabrielės Sabalės atšaukimo iš prezidiumo nario pareigų;
 17. Dėl Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo pirmininko rinkimo;
 18. Dėl Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo narių rinkimo;
 19. Dėl Nemokumo administratorių rūmų Revizijos komisijos nario (-ių) rinkimo;
 20. Dėl Nemokumo administratorių rūmų 2021/2022 metų biudžeto patvirtinimo.

Dalyvių registracija vyks nuo 08:00 val. Registruojantis būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Susirinkimo metu bus laikomasi Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, susijusių su pandemijos valdymu, dėl to gali būti reikalaujama iš susirinkime dalyvaujančių asmenų pateikti papildomus duomenis (galimybių paso elektroninę arba popierinę kopiją, ES skaitmeninį COVID pažymėjimą arba kitus galimybių pasui prilyginamus dokumentus).

PASTABA. Informacija apie Nemokumo administratorių rūmų neeilinį visuotinį narių susirinkimą skelbiama rūmų tinklapyje.

Vadovas Andrius Bielinis