2021-08-27

PRANEŠIMAS APIE NEMOKUMO ADMINISTRATORIŲ RŪMŲ VISUOTINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ

Pranešame, kad 2021 m. rugsėjo 28 d. šaukiamas Nemokumo administratorių rūmų visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkimo vieta – Vytautas Mineral SPA konferencijų erdvė. Adresas – Karalienės Barboros al. 4, Birštonas. Susirinkimo pradžia 10:00 val.

Dalyvių registracija vyks 8:00 – 9:50 val. (Registruojantis būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir galimybių paso elektroninę ar popierinę kopiją arba neigiamą antikūnių ar PGR testą).

Išankstinė dalyvių registracija vykdoma el. paštu info@nemokumorumai.lt

Nemokumo administratorių rūmų visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl visuotinio narių susirinkimo sekretoriaus rinkimo;

2. Dėl visuotinio narių susirinkimo balsų skaičiavimo komisijos rinkimo;

3. Dėl visuotinio narių susirinkimo pirmininko rinkimo;

4. Dėl visuotinio narių susirinkimo darbo reglamento patvirtinimo;

5. Dėl Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo metinės veiklos ataskaitos patvirtinimo;

6. Dėl revizijos komisijos veiklos ataskaitos;

7. Dėl Nemokumo administratorių rūmų finansinės ataskaitos patvirtinimo;

8. Dėl Nemokumo administratorių rūmų 2021/2022 metų biudžeto patvirtinimo;

9. Dėl Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo nario rinkimo;

10. Dėl Nemokumo administratorių rūmų Revizijos komisijos nario rinkimo;

11. Dėl nemokumo administratorių etikos kodekso papildymų ir pakeitimų patvirtinimo;

12. Dėl Garbės teismo nuostatų pakeitimų patvirtinimo;

13. Dėl Nemokumo administratorių rūmų įstatų papildymų ir pakeitimų patvirtinimo.

SVARBU. Prašome visus atvykstančius į 2021-09-28 NAR visuotinį narių susirinkimą su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir galimybių pasą arba neigiamą PGR testą (ne senesnį kaip 48 val.).