2021-09-17

PRANEŠIMAS APIE NEMOKUMO ADMINISTRATORIŲ RŪMŲ VISUOTINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ IR PAPILDYTĄ DARBOTVARKĘ

Pranešame, kad 2021 m. rugsėjo 28 d. šaukiamo Nemokumo administratorių rūmų visuotinis narių susirinkimo darbotvarkė, kuri buvo paskelbta 2021 m. rugpjūčio 26 d. papildoma 14 darbotvarkės klausimu.

Susirinkimo data – 2021 m. rugsėjo 28 d.

Susirinkimo vieta – Vytautas Mineral SPA konferencijų erdvė.

Adresas – Karalienės Barboros al. 4, Birštonas.

Susirinkimo pradžia 10:00 val.

Dalyvių registracija vyks 8:00 – 9:50 val. (Registruojantis būtina pateikti

asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir galimybių paso elektroninę

ar popierinę kopiją, ES skaitmeninį COVID pažymėjimą arba kitus galimybių pasui prilyginamus dokumentus).

Daugiau informacijos galite rasti šia nuoroda:

epilietis.lrv.lt/lt/naujienos/galimybiu-pasui-prilyginami-dokumentai">https://epilietis.lrv.lt/lt/naujienos/galimybiu-pasui-prilyginami-dokumentai

Išankstinė dalyvių registracija vykdoma el. paštu info@nemokumorumai.lt

Skelbiama ši 2021 m. rugsėjo 28 d. Nemokumo administratorių rūmų visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

 1. Dėl visuotinio narių susirinkimo sekretoriaus rinkimo;
 2. Dėl visuotinio narių susirinkimo balsų skaičiavimo komisijos rinkimo;
 3. Dėl visuotinio narių susirinkimo pirmininko rinkimo;
 4. Dėl visuotinio narių susirinkimo darbo reglamento patvirtinimo;
 5. Dėl Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo metinės veiklos ataskaitos patvirtinimo;
 6. Dėl revizijos komisijos veiklos ataskaitos;
 7. Dėl Nemokumo administratorių rūmų finansinės ataskaitos patvirtinimo;
 8. Dėl Nemokumo administratorių rūmų 2021/2022 metų biudžeto patvirtinimo;
 9. Dėl Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo nario rinkimo;
 10. Dėl Nemokumo administratorių rūmų Revizijos komisijos nario rinkimo;
 11. Dėl nemokumo administratorių etikos kodekso papildymų ir pakeitimų patvirtinimo;
 12. Dėl Garbės teismo nuostatų pakeitimų patvirtinimo;
 13. Dėl Nemokumo administratorių rūmų įstatų papildymų ir pakeitimų patvirtinimo.
 14. Dėl Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo posėdžio, įvykusio 2021 m. birželio 8 d., metu 2-uoju darbotvarkės klausimu priimto nutarimo atšaukimo.

PASTABA. Informacija apie Nemokumo administratorių rūmų visuotinį narių susirinkimą skelbiama rūmų tinklapyje.

INFORMUOJAME, kad vyksta Prienų tilto per Nemuną remonto darbai, todėl ryto valandomis susidaro transporto kamštis. Prašome tai įvertinti planuojant atvykimo laiką arba siūlome rinktis maršrutą ne per Prienus.

Vadovė Vaida Kacucevičienė