2024-05-07

Pranešimas apie pakartotinį Nemokumo administratorių rūmų 2024 m. balandžio 30 d. visuotinį narių susirinkimą

Pranešame, kad 2024 m. balandžio 30 d. Nemokumo administratorių rūmų visuotinis narių susirinkimas neįvyko, kadangi susirinkime nebuvo kvorumo.

Nemokumo administratorių rūmų įstatų 12.2 punkte nustatyta, kad jeigu Nemokumo administratorių rūmų visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip po trisdešimt dienų šaukiamas pakartotinis susirinkimas ir jis turi teisę priimti sprendimus tik neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nepriklausomai nuo to, kiek narių dalyvaus.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir vadovaujantis NAR įstatų 12.1 ir 12.2. punktais, pranešame apie 2024 m. gegužės 21 d. šaukiamą pakartotinį 2024 m. balandžio 30 d. Nemokumo administratorių rūmų visuotinį narių susirinkimą.

Susirinkimo vieta – viešbutis Victoria.

Adresas: Miško g. 11, Kaunas.

Susirinkimo pradžia - 10:00 val.

Dalyvių registracija vyks 09:00 – 9:50 val. (Registruojantis būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą).

Pakartotinis susirinkimas vyks pagal 2024 m. balandžio 30 d. neįvykusio Nemokumo administratorių rūmų visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę:

  1. Dėl visuotinio narių susirinkimo sekretoriaus rinkimo.
  2. Dėl visuotinio narių susirinkimo balsų skaičiavimo komisijos rinkimo.
  3. Dėl visuotinio narių susirinkimo pirmininko rinkimo.
  4. Dėl visuotinio narių susirinkimo darbo reglamento patvirtinimo.
  5. Dėl Nemokumo administratorių rūmų įstatų pakeitimo projekto patvirtinimo.
  6. Dėl Nemokumo administratorių rūmų revizijos komisijos veiklos ataskaitos.
  7. Dėl Nemokumo administratorių rūmų finansinės ataskaitos patvirtinimo.
  8. Dėl Nemokumo administratorių rūmų biudžeto tvirtinimo.