2020-04-30

Prezidiumo naujienos

2020 m. balandžio 30 d. įvyko 15-asis Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo posėdis, kuriame spręsti nemokumo administratorių bendruomenei ir Rūmų vystymuisi aktualūs klausimai:

  • apsvarstyta ir pritarta Nemokumo administratorių kvalifikacinių ir išlyginamųjų egzaminų programų projektams, kurie toliau bus teikiami derinimui su Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie LR finansų ministerijos;
  • patvirtintas Revizijos komisijos darbo reglamentas;
  • patvirtinta Nemokumo administratorių darbo organizavimo ir kontrolės tvarkos nustatymo metodika;
  • nagrinėtas skundas dėl Nemokumo administratorių elgesio kodekso pažeidimų skundžiamo nemokumo administratoriaus veikloje.