2022-05-13

Rūmų naujienos

Nemokumo administratorių rūmai – InsolEuPro projekto partneris

Nemokumo administratorių rūmai ir Mykolo Romerio universitetas kartu su Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Čekijos Nemokumo administratorių asociacija (Unie Spolku Insolvencnich Spravcu), Čekijos Metropolitano universitetu (Metropolitni Univerzita Praha Ops), bei Latvijos nemokumo priežiūros institucija (Maksatnespejas Kontroles Dienests) pradėjo įgyvendinti Europos Sąjungos projektą InsolEuPro: „Nemokumo administratorių gebėjimų taikyti Europos Sąjungos teisę didinimas ir Europos teisinės kultūros supratimo bei pasitikėjimo ja skatinimas“ (angl. „Enhancing proficiency of insolvency practitioners in applying EU law and fostering trust and understanding of European judicial culture via participatory training approach and blended learning“).

Pasak projekto vadovės prof. dr. Salvijos Mulevičienės, šio projekto tikslas – didinti nemokumo specialistų gebėjimus taikyti ES teisę praktikoje, supažindinant su jos teikiamomis galimybėmis per praktinius pavyzdžius ir gerosios praktikos pasidalijimu dalyvaujamojo mokymosi būdu (participatory training approach).

„Didžiausią praktinę projekto naudą pajus nemokumo administratorių bendruomenės Lietuvoje, Latvijoje bei Čekijoje, nes projekto metu bus organizuojami tiksliniai praktinio pobūdžio ES teisės taikymo nemokumo administratorių veikloje mokymai, kuriuose virtualiu būdu galės dalyvauti bei kvalifikacijos įgijimo pažymėjimus gauti visi besidomintys“, - sako projekto vadovė.

Projekto metu bus parengta 15 nuotolinio mokymosi modulių, kurie bus pritaikyti kiekvienos šalies – partnerės nemokumo administratorių iškeltoms problemoms spręsti anglų, lietuvių, čekų ir latvių kalbomis, bus organizuojami apsikeitimo patirtimi susitikimai bei nuotoliniai mokymai.

Nemokumo administratorių rūmų ekspertais 2021 m. pavasarį tapo Giedrius Adomavičius, Vytautas Česonis, Renata Kaladytė ir Mindaugas Šmatavičius, projekto koordinatore – Vaida Kacucevičienė. Atsižvelgiant į projekto pradžią (2022 m. gegužės 2 d.), turimą kompetenciją ir vykdomus darbus, NAR iniciatyva projekto koordinavimą perima Ieva Galentaitė.

Projektas bus vykdomas iki 2024 m. spalio 1 d.


Aptarti klausimai dėl nemokumo administratorių darbo krūvio skaičiavimo ir atlygio

Š. m. balandžio 25 dieną Nemokumo administratorių rūmų iniciatyva (toliau NAR) įvykusiame susitikime su LR Finansų ministerijos ir AVNT atstovais buvo iškelti administratorių darbo krūvio skaičiavimo ir atlygio klausimai.

Atvykusiems minėtų institucijų atstovams NAR priminė, kad dar 2022 m. kovo pabaigoje pateikė siūlymus Finansų ministerijai dėl Nemokumo administratorių atrankos taisyklių (11.1 ir 11.2 punktų) pakeitimo, siekiant pašalinti juridinio nemokumo administratoriaus darbo krūvio skaičiavimo spragą. NAR atkreipė dėmesį, kad ši spraga skaldo nemokumo administratorių bendruomenę, skatina naujų juridinių asmenų steigimą ir neprisideda prie nemokumo administratorių atrankos skaidrumo.

Institucijų atstovai informavo, kad dar kartą išnagrinės situaciją ir spręs dėl atrankos taisyklių koregavimo poreikio.

Diskutuojant apie nemokumo administratorių atlygį, NAR atkreipė dėmesį, kad bazinio atlygio nustatymo formulė yra neteisinga, dažniausiai nustatoma minimali atlygio suma, teismai sunkiai atlygius koreguoja. Pasak NAR, turėtų būti įvesta daugiau kriterijų bazinio atlygio nustatymui, pakelta minimali atlygio suma ir atsisakyta maksimalios. Taip pat buvo paliestas ir mokesčių nuo nustatytų atlyginimų klausimas.

Po diskusijų institucijų atstovai informavo, kad sieks surinkti informaciją ir nuomones apie nemokumo administratorių atlygį iš visų suinteresuotų pusių, ją vertins ir spręs dėl tam tikrų korekcijų poreikio.


Susitikimas dėl piniginių pervedimų vykdymo į Rusijos Federaciją ir Baltarusiją

2022 m. gegužės 5 d. įvyko Nemokumo administratorių rūmų atstovų - Gintaro Adomonio ir Daliaus Volskio susitikimas su LR Finansų ministerijos, AVNT ir Lietuvoje reziduojančių bankų, bei juos vienijančios Bankų asociacijos atstovais.

Finansų ministerija, atsižvelgdama į Nemokumo administratorių rūmų atstovų pateiktą informaciją dėl taikomų apribojimų Rusijos Federacijai ir Baltarusijai ir jų poveikį nemokumo procesams, inicijavo susitikimą, kuriame aptarė piniginių pervedimų vykdymą į Rusijos Federaciją ir Baltarusiją, tenkinant bankrutuojančių fizinių ir juridinių asmenų, bei restruktūrizuojamų juridinių asmenų kreditorių reikalavimus; bankrutuojančio ar restruktūrizuojamo ūkio subjekto turto, esančio Rusijos Federacijoje ar Baltarusijoje, pardavimo procesus ir gautų piniginių lėšų iš tų šalių pervedimo į Lietuvos Respubliką problematiką; asmenų, kuriems yra pritaikytos sankcijos, teisės balsuoti kreditorių susirinkimuose problematiką.

Po susitikimo dalyvių diskusijų buvo sutarta, kad žinybų atstovai papildomai išdiskutuos šią problematiką ir informuos apie priimtus sprendimus bei pateiks savo įžvalgas ar rekomendacijas.


Susitikimas su nemokumo srities ekspertu iš JAV - John J. Grieger

Š. m. gegužės 10 d. Nemokumo administratorių rūmuose įvyko neformalus susitikimas su nemokumo srities ekspertu, advokatu John J. Grieger. Žinomas teisininkas ir vadovaujančio kontoros partnerio pareigas einantis advokatas iš JAV šiuo metu dėsto Mykolo Romerio universitete.

Pasak Nemokumo administratorių rūmų vadovo Andriaus Bielinio, buvo įdomu išgirsti apie nemokumo administravimo praktiką Jungtinėse Amerikos Valstijose, pasidalinti gerąją patirtimi ir padiskutuoti apie efektyvaus nemokumo proceso vykdymą, turto pardavimą ir išieškojimo procesus.

Susitikime buvo akcentuoti valstybių skirtumai vykdant bankrutuojančių įmonių ir fizinių asmenų turo paiešką ir vėlesnį jo pardavimą. John J.Grieger pažymėjo, kad JAV, siekiant sužinoti pilną informaciją apie siekiančio bankrutuoti fizinio asmens finansinę situaciją, turimą turtą, skolas, yra pildomas specialus klausimynas. Jo pagrindu vykdomas bankroto procesas. „Melagingos informacijos pateikimas jame užtraukia baudžiamąją atsakomybę. Tai kertinis dalykas verčiantis asmenį, kuris siekia bankrutuoti, teikti informaciją detaliai, pilnai ir sąžiningai“, - atkreipė dėmesį svečias.

Atvykusį ekspertą domino nemokumo procesų trukmė Lietuvoje. John J.Grieger stebėjosi sudėtingais biurokratiniais procesais ir intensyvia priežiūros institucijų nemokumo administratorių darbo patikra.

Svečią atlydėjo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo konsultantas dr. Remigijus Jokubauskas. Nemokumo administratorių rūmus susitikime atstovavo vadovas A.Bielinis ir tarptautiniuose nemokumo procesuose patirties turintys administratoriai Gabrielė Sabalė, Tomas Malinauskas ir Evaldas Kuprys.

Plačiau apie JAV klausimyną galite rasti paspaudę čia.