2020-07-27

Šaukiamas visuotinis narių susirinkimas

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 4 d. šaukiamas visuotinis Nemokumo administratorių rūmų narių susirinkimas.

Susirinkimo vieta - Vytautas Mineral SPA konferencijų erdvė (Karalienės Barboros al. 4, Birštonas).

Dalyvių registracija vyks 09:00 – 10:00 val.

Dėl organizacinių reikalų prašome visus, ketinančius dalyvauti, užsiregistruoti iš anksto iki 2020 m. rugpjūčio 24 d. el. paštu info@nemokumorumai.lt.

Darbotvarkė:

 1. Dėl visuotinio narių susirinkimo sekretoriaus rinkimo.
 2. Dėl visuotinio narių susirinkimo balsų skaičiavimo komisijos rinkimo.
 3. Dėl visuotinio narių susirinkimo pirmininko rinkimo.
 4. Dėl visuotinio narių susirinkimo reglamento patvirtinimo.
 5. Dėl Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo metinės veiklos ataskaitos patvirtinimo.
 6. Dėl revizijos komisijos veiklos ataskaitos.
 7. Dėl Nemokumo administratorių rūmų finansinės ataskaitos patvirtinimo.
 8. Dėl Nemokumo administratorių rūmų nario mokesčio ir asocijuoto nario mokesčio dydžių patvirtinimo.
 9. Dėl Nemokumo administratorių rūmų 2020/2021 metų biudžeto patvirtinimo.
 10. Dėl techninių klaidų nemokumo administratorių etikos kodekse ištaisymo.
 11. Dėl Nemokumo administratorių rūmų narių ar asocijuotų narių narystės netekimo Nemokumo administratorių rūmuose tvarkos patvirtinimo.
 12. Dėl Nemokumo administratorių rūmų garbės nario vardo suteikimo.

Primename, kad pagal Rūmų įstatų 10.5. p., ne mažiau kaip vienos dvidešimtosios Nemokumo administratorių rūmų narių siūlymu, pateiktu raštu ne vėliau kaip prieš dvidešimt dienų iki paskelbtos Nemokumo administratorių rūmų visuotinio rūmų narių susirinkimo dienos, į susirinkimo darbotvarkę įtraukiami jų siūlomi papildomi darbotvarkės klausimai ir sprendimo projektai.