2022-10-18

Su Aplinkos apsaugos departamentu ir Aplinkos ministerija aptarti nemokumo administratoriams opūs klausimai

Š. m. spalio 6 dieną vykusiame Nemokumo administratorių rūmų (toliau – NAR) susitikime su Aplinkos apsaugos departamento bei Aplinkos ministerijos atstovais buvo aptarti nemokumo administratorių veikloje su aplinkosauga susiję probleminiai klausimai bei pasiūlytos jų sprendimo galimybės.

Susitikime kalbėta apie konkrečias situacijas, kuomet sklypo naudotojas, bankrutavusi įmonė, atstovaujama nemokumo administratoriaus nuolat sutvarko atliekas t.y. naudotas padangas, tačiau tretieji asmenys vėl po kurio laiko priveža padangų į sklypą. Taip pat aptarti nelegalių statybų atvejai, kuomet reikia lėšų griauti nelegaliai pastatyto pastato dalį ar net visą. Taip pat, kai perimto sklypo teritorija užteršta naftos ir kitais kenksmingais produktais, o lėšų atliekų tvarkymui kol sklypas neparduotas nėra.

NAR atstovai teiravosi ir dėl dingusių transporto priemonių, kai kreditorių susirinkimas jas nurašo, tačiau to nepakanka Aplinkos apsaugos departamentui. Diskutuota ir apie situaciją, kuomet bankroto procese perimamos atliekos, priklausančiam kitam trečiajam asmeniui.

Pasak NAR vadovo Andriaus Bielinio, administratoriams verta pagalvoti ar apskritai verta duoti sutikimus administruoti aplinkosaugos iššūkių turinčią įmonę. „Gal bendradarbiaujant tarpusavyje ir perduodant informaciją vieni kitiems, susiformuos precedentas, kad niekas nenorės imti tokios įmonės administruoti. Reikia pripažinti, kad artimiausioje ateityje tokių įmonių atliekų tvarkymui finansavimo nenusimato: nei valstybės biudžete, nei fonduose“, - atkreipė dėmesį A. Bielinis.

NAR vadovo nuomone, svarstant finansavimo klausimą, praverstų nemokumo administratorių bendruomenės surinkta bei Aplinkos apsaugos departamentui pateikta informacija, kiek šiuo metu yra nesutvarkytų atliekų, bei jų sutvarkymo kaštai. „Pasiūlėme apsvarstyti ir įstatymų pakeitimus, kurie leistų dėl aplinkosaugos klausimų „užsisenėjusių“ bankrotų užbaigimui naudoti Garantinio fondo lėšas“, - pabrėžė NAR vadovas.

Pasak Aplinkos apsaugos departamento, nemokumo administratoriai visų pirma perimdami administruoti turtą su probleminiais aplinkosauginiais klausimais turi stengtis įvertinti ir apskaičiuoti žalą bei kiek lėšų tam reikės ir tai pristatyti įmonės kreditoriams. Jų nuomone, labai vertinga būtų naudotis GPAIS sistema, kurioje galima rasti visą reikalingą apie įmonės būklę (Informacija apie GPAIS pridedama). Jie taip pat priminė galimybę grąžinti atliekas pirminiam šaltiniui. Susitikime taip pat sutarta organizuoti mokymus, pagal pasiūlytas jų problemas ir veiklos sferas.