2022-06-23

Tarptautinė konferencija - projekto atidarymo renginys "ES teisės taikymas nemokumo administratorių veikloje"

Maloniai kviečiame Jus dalyvauti tarptautinėje konferencijoje, skirtoje atskleisti vis didėjančią Europos Sąjungos teisės svarbą nemokumo administratorių veikloje bei pristatyti Europos Sąjungos projekto „Nemokumo administratorių gebėjimų taikyti Europos Sąjungos teisę didinimas ir Europos teisinės kultūros supratimo bei pasitikėjimo ja skatinimas, InsolEuPro“ (angl. „Enhancing proficiency of insolvency practitioners in applying EU law and fostering trust and understanding of European judicial culture via participatory training approach and blended learning“) tikslus ir idėjas.

Laikas: 2022 m. birželio 30 d. 9.00 val.–12.00 val.

Vieta, forma ir renginio kalba: Renginys transliuojamas internetu.

Pirmoji konferencijos dalis (9.00 – 10.30) - anglų kalba.

Prisijungimo į online transliaciją nuoroda: https://youtu.be/x5zGapgfQ1E

Antroji konferencijos dalis (10.30 – 12.00) - lietuvių kalba.

Prisijungimo į online transliaciją nuoroda: https://youtu.be/wtJcAMtu6ac

Prašome užpildyti registracijos į konferenciją formą (joje nurodytais kontaktais pageidaujantiems bus atsiųsti Dalyvavimo konferencijoje pažymėjimai):

Registruokitės čia (forma).

Šį projektą įgyvendina partneriai iš trijų valstybių: Mykolo Romerio universitetas (vadovaujantis partneris) kartu su partneriais: Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Nemokumo administratorių rūmai, Čekijos Nemokumo administratorių asociacija (Unie Spolku Insolvencnich Spravcu), Čekijos Metropolitano universitetu (Metropolitni Univerzita Praha Ops) bei Latvijos nemokumo priežiūros institucija (Maksatnespejas Kontroles Dienests). Projekto tikslas - didinti nemokumo specialistų gebėjimus taikyti ES teisę praktikoje, supažindinant su jos teikiamomis galimybėmis per praktinius pavyzdžius ir gerosios praktikos pasidalijimu dalyvaujamojo mokymosi būdu (participatory training approach).

Renginio programa: