2020-09-10

Visuotinio narių susirinkimo pratęsimas

Informuojame, kad visuotinis narių susirinkimas bus tęsiamas 2020 m. rugsėjo 24 d. Karolina Park Hotel (Sausio 13-osios g. 2, Vilnius) konferencijų centre.

Registracija į susirinkimą vyks 08:30 – 10:30 val., susirinkimo pradžia – 10:30 val.

Pratęsimo metu bus svarstomi likę 2020 m. rugsėjo 4 d. visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimai:

12. Dėl Nemokumo administratorių rūmų narių ar asocijuotų narių narystės netekimo Nemokumo administratorių rūmuose tvarkos patvirtinimo.

13. Dėl techninių klaidų nemokumo administratorių etikos kodekse ištaisymo.

14. Dėl nemokumo administratorių elgesio kodekso papildymų ir pakeitimų patvirtinimo.

15. Dėl Nemokumo administratorių rūmų garbės nario vardo suteikimo.

16. Dėl Nemokumo administratorių rūmų programos patvirtinimo.

17. Dėl Nemokumo administratorių rūmų 2020/2021 metų biudžeto patvirtinimo.

18. Dėl Nemokumo administratorių rūmų nario, asocijuoto nario ir nemokumo administratoriaus padėjėjo nario mokesčio nustatymo ir patvirtinimo.

19. Dėl Nemokumo administratorių rūmų įstatų papildymo ir pakeitimo.

20. Dėl Revizijos komisijos darbo reglamento patvirtinimo.

21. Dėl Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo darbo reglamento papildymo.