Kada nutrūksta narystė NAR?

Narystės rūmuose netenkama šiais atvejais (pagrindais):

  • Nemokumo administratoriaus prašymu, LR Vyriausybės įgaliotos institucija - Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos gali išbraukti iš nemokumo administratorių sąrašo. Po išbraukimo iš sąrašo pasibaigtų ir Jūsų narystė Nemokumo administratorių rūmuose. Nuoroda į tvarką:
    https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e2eb23202b4511ea8f0dfdc2b5879561?positionInSearchResults=4&searchModelUUID=724baea9-5a1a-48cd-9344-73cb6007bd6a
  • Pagal Nemokumo administratorių rūmų įstatų 23.4. punktą, Nemokumo administratorių rūmų nario ar asocijuoto nario, nesumokėjusio Nemokumo administratorių rūmų visuotinio narių susirinkimo nustatyto mokesčio, narystė Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo sprendimu gali būti panaikinama praėjus šešiems mėnesiams po to, kai baigėsi laikotarpis, už kurį nesumokėtas minėtas mokestis.
  • Skyrus nuobaudą pašalinti iš Nemokumo administratorių rūmų narių ar asocijuotų narių.