Ar galima nemokėti/mokėti sumažintą NAR nario mokestį?

Galiojančiuose teisės aktuose ir/ar Nemokumo administratorių rūmų valdymo organų sprendimuose nenumatyta galimybė išlikti nemokumo administratorių rūmų nariu ir atitinkamai, nemokumo administratorių sąraše, nemokant rūmų nario mokesčio.

Pagal Nemokumo administratorių rūmų įstatų 23.3. p., ypatingais atvejais Nemokumo administratorių rūmų nario, asocijuoto nario prašymu Nemokumo administratorių rūmų prezidiumas gali nuspręsti atleisti narį ar asocijuotą narį nuo nario mokesčio, šį mokestį sumažinti nustatytam laikotarpiui ir (arba) atidėti jo sumokėjimą tam tikram laikotarpiui.

Prašymą dėl įmokų sumažinimo, atleidimo nuo įmokų ar jų atidėjimo su įrodančių dokumentų kopijomis galima pateikti el. paštu info@nemokumorumai.lt, paštu arba atvykus į rūmus.